Log in of maak een account aan

U bent hier

Alternatieven voor Oosterweelverbinding

Om de verkeersproblemen rond Antwerpen aan te pakken, werkte de Vlaamse overheid het Masterplan 2020 uit. Het bekendste project daarvan is de Oosterweelverbinding, met als doel de files op de ring aan te pakken en het sluipverkeer rond de stad terug te dringen. Voor die verbinding er kan komen, moet eerst in een milieueffectrapport (MER) onderzocht worden wat de impact is voor het milieu.

Eind 2011 kon iedereen voorstellen indienen, om te bepalen wat er precies onderzocht moet worden. De Vlaamse dienst Mer ontving 129 reacties en bundelde die in een eerste richtlijnennota met alternatieve tracés. Daarmee gaan de milieudeskundigen nu aan de slag in een vergelijkend onderzoek. De Nieuwe Antwerpenaar zet voor u alles op een rij.

De tracés uit het oorspronkelijke voorstel

In het oorspronkelijke dossier werden drie tracés opgenomen. Een daarvan was het zogenaamde Nultracé. Deze optie sluit de Ring niet, waardoor er geen bijkomende brug of tunnel over of onder de Schelde nodig is. Het Nultracé kan wel gecombineerd worden met andere infrastructuurwerken. De twee andere tracés in het oorspronkelijke dossier zijn Oosterweel en Meccano. 

1. Oosterweeltracé

 De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond met volgende ingrepen:

 • De heraanleg van de snelwegen op Linkeroever tussen de E17 en de E34 richting Zelzate.
 • Een nieuwe tunnel onder de Schelde tussen Linkeroever en het Noordkasteel.
 • Vier nieuwe tunnelpijpen onder het Albertkanaal en de dokken, tot aan de Ring. 
 • Een Oosterweelknooppunt aan het Noordkasteel om de vier tunnelpijpen te verbinden met de tunnel, de haven en het noorden van de stad.
 • De afbraak van het viaduct van Merksem en de aanleg van een open sleuf met een vernieuwd op- en afrittencomplex aan de Groenendaallaan en Schijnpoort.

2. Meccanotracé

Het Meccanotracé wordt gevormd door een aaneenschakeling van zogenaamde tangenten:

 • De westelijke tangent tussen de E17 en de E34-west tussen Zwijndrecht en Melsele.
 • De noordelijke tangent tussen de E34-west ter hoogte van Melsele en de A12 in Ekeren. Deze tangent loopt dwars door de haven en krijgt een tunnel onder de Schelde.
    

 

Vijf extra alternatieven via inspraak

Tijdens de inspraakperiode van 16 november tot 16 december ontving de dienst Mer 129 adviezen en reacties. Als resultaat van die inspraak worden deze vijf alternatieven mee onderzocht en vergeleken. 

3. Oosterweel-noordtracé

Deze variant van het Oosterweeltracé buigt op rechteroever naar het noorden. Aan het Noordkasteel komt dan een ondergrondse verkeersknoop met twee niveaus: 

 • Een aansluiting via de Scheldelaan en de Oosterweelsteenweg richting centrum.
 • Een aansluiting richting Noorderlaan en A12, via tunnels onder de havendokken.
    

4. Tracé met extra tunnel of brug ten zuiden van de Kennedytunnel

De Ring wordt in twee gesplitst, met aparte baanvakken voor stedelijk verkeer en voor doorgaand verkeer. 

 • Die splitsing wordt overal ingevoerd: op de A12 noord/Ring tot aan Burcht/Zwijndrecht, op de E19 zuid ter hoogte van de Craeybeckxtunnel en op de E313 aan het rondpunt in Wommelgem.
 • De nieuwe tunnel of brug dient enkel voor doorgaand verkeer. De huidige Kennedytunnel dient dan nog enkel voor lokaal verkeer dat de stad in of uit moet. 
    

5. Centrale-tunneltracé

Dit tracé boort een tunnel onder de stad voor het verkeer tussen de E313 in het oosten en de E34 op Linkeroever. 

 • Deze tunnel krijgt op- en afritten om op de Ring te kunnen en eventueel ook op de afrit Borgerhout (Plantin en Moretuslei). 
 • Op Linkeroever sluit de tunnel aan op de Charles De Costerlaan (N49a) en het knooppunt met de E34. 
 • De bestaande verbinding tussen de E34 en de Waaslandtunnel verdwijnt. 
    

6. Tracé met sluiting noordelijke Grote Ring (R2)

Dit tracé combineert de Oosterweelverbinding met een betere ontsluiting van de Liefkenshoektunnel. 

 • Er komt een verbinding tussen de E17 in Haasdonk en de E34 in Kallo.
 • Via de Liefkenshoektunnel is er een aansluiting met de Grote Ring R2, de A12 en de E19 in het noorden. 
    

7. Tracé met zuidelijke Grote Ring (R2)

Dit tracé gaat uit van een verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E17 (tracé sluiting noordelijke Grote Ring R2). 

 • Dit tracé loopt verder via Haasdonk, Bazel, Hemiksem, Aartselaar en Kontich tot aan het knooppunt E34/E313 in Ranst. 
 • Lokale wegen worden niet aangesloten op het tracé.
    

Timing

De dienst Mer stelt voor om een eerste onderzoek van deze zeven alternatieven en het nulalternatief uit te voeren met een beperkt aantal criteria. Alternatieven die duidelijk zwakker scoren, worden dan niet verder in detail onderzocht. In een tweede richtlijnennota zal de dienst Mer beschrijven hoe de overblijvende alternatieven worden onderzocht.

Varianten op alternatieven

Bij elk tracé horen ook extra maatregelen om de bestaande wegen optimaal te gebruiken en het verkeer vlotter te laten verlopen. In de tweede fase onderzoekt het MER ook die maatregelen, zoals dynamische verkeerssignalisatie, tolheffing, vrachtwagenverbod, trajectheffing, aangepaste snelheidslimieten, enzovoort. 

Info

De volledige richtlijnennota vindt u op de website Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

 

Meer in dossier

Meer Over...

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?