Log in of maak een account aan

U bent hier

In beroep tegen bouwvergunning voor spoorvertakking in Ekeren

In februari 2012 gaf de Vlaamse overheid Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de spoorwegen, een bouwvergunning voor de aanleg van een nieuwe spoorvertakking ‘Oude Landen’ in Ekeren. De stad Antwerpen heeft beslist om hiertegen beroep aan te tekenen. De districtsbesturen van Ekeren, Merksem en Deurne steunen deze beslissing.

Heel wat goederentreinen die van en naar de Antwerpse haven rijden, passeren langs een  spoorvertakking in Ekeren. Die heeft stilaan haar maximumcapaciteit bereikt. Om de verwachte groei van het goederenverkeer te kunnen opvangen, is een uitbreiding van de spoorinfrastructuur nodig. Daarom wil Infrabel een zogenaamde “ongelijkgrondse kruising” bouwen. Die bestaat uit een spoorwegberm van 13 meter hoog. Zo kunnen er meer treinen vlotter via ‘Ekeren Oude Landen’ rijden. De nieuwe spoorvertakking zal ook aansluiten op de geplande extra spoortoegang voor de haven.

Waarom tekent de stad beroep aan?

Tijdens het openbaar onderzoek voor de bouwvergunningsaanvraag (van 31 mei tot 30 juli 2011) formuleerden de districtsbesturen van Ekeren, Deurne en Merksem al een negatief advies. In het najaar van 2011 heeft ook de stad Antwerpen op haar beurt de aanvraag van Infrabel negatief geadviseerd.

De stad doet dat om twee redenen.

  • De spoorvertakking Oude Landen in Ekeren kan beter ondergronds worden aangelegd.
  • De aansluiting ter hoogte van de Leugenberg en de Kloosterstraat kan ruimtelijk efficiënter worden ingericht waardoor het vrijgekomen gebied gebruikt kan worden voor andere doeleinden.

Begin maart 2012 hebben Ekeren, Merksem en Deurne aan de stad gevraagd om beroep aan te tekenen tegen de bouwvergunning. De stad heeft nu een advocaat aangesteld om de beroepsprocedure tegen de bouwvergunning op te starten.

Het dossier zelf volgen

Wie de bouwvergunning wil inkijken, kan hiervoor een afspraak maken met het Vlaamse afdeling Ruimtelijke Planning en Stedenbouwkundig Beleid van het departement RWO.

Wie meer wil weten over de beroepsprocedure of mogelijkheden, kan terecht op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wie de aanbevelingen uit het milieueffectrapport (MER) van 2009 wil kennen, kan de niet-technische samenvatting raadplegen van de project-MER ‘Aanleg spoorvertakking en uitbreiding van de spoorbundel Luchtbal in de zone van de “Oude Landen” te Ekeren’.

Meer in dossier

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?