Log in of maak een account aan

U bent hier

Bodemsanering voor Burchtse Weel?

Bodemvervuiling vertraagt de omvorming van de Burchtse Weel tot getijdengebied. Onderzoek van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) moet aantonen of verdere bodemsanering nodig is of dat het gebied gewoon weer kan onderstromen.

Natuurlijk getijdengebied

De Burchtse Weel is tussen 2008 en 2011 in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ingericht als natuurlijk getijdengebied. Dit ter compensatie voor de slikken en schorren die bij de bouw van de Oosterweelverbinding verloren zouden gaan. Naast de Weel is er ook een bufferbekken aangelegd om bij noodweer water van de Laarbeek op te vangen. 

Tijdens de werken werd vastgesteld dat een deel van de bodem vervuild was, wellicht door lozingen via de Laarbeek. Het grootste deel van deze bodemvervuiling met risico voor fauna, flora en mens werd inmiddels gesaneerd. 

Nieuw onderzoek

Een klein deel bleek echter moeilijk aan te pakken. Na een korte periode van getijdenwerking vorig jaar heeft zich boven dit deel een dikke laag Scheldeslib afgezet. Samen met OVAM wordt nu onderzocht of de sliblaag volstaat om die vervuiling tegen te houden. Als dat niet zo is, moet de bodem verder worden gesaneerd. Een dure en tijdrovende operatie die de Burchtse Weel nog minstens anderhalf jaar droog zou zetten. 

Meer in dossier

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?