Log in of maak een account aan

U bent hier

Haven krijgt extra spoortoegang

De Antwerpse haven verwacht tegen 2030 een stijging van de trafiek. Die extra stroom goederen wordt mee opgevangen via de sporen en het water. Om de haven nationaal en internationaal vlot bereikbaar te houden, komt er een extra spoortoegang. De nieuwe goederenlijn begint aan de Oude Landen in Ekeren. Ten oosten van Lier sluit ze aan op de goederenlijnen naar Duitsland.

Vandaag loopt alle goederenverkeer uit Antwerpen over één drukke spoorlijn langs Berchem en Mortsel naar Lier. Omdat goederen- en reizigerstreinen vaak dezelfde sporen gebruiken, is dat op termijn onhoudbaar. Om het transport milieuvriendelijker te maken, moet het wegvervoer omlaag en moet er meer vervoer via spoor en water gebeuren. Een extra spoortoegang voor de haven zorgt ook voor minder treinen door verschillende Antwerpse woonwijken.

De keuze tussen twee tracés

Het nieuwe goederenspoor start in Ekeren en volgt daar het traject van de nieuw aan te leggen A102. Voor dat stuk worden drie opties onderzocht: een geboorde tunnel, een cut&cover-tunnel en een open sleuf.

Voor het vervolg worden twee mogelijke tracés onderzocht.

  • Het eerste tracé  wordt een lange boortunnel van zestien kilometer en gaat volledig ondergronds.
  • Het tweede tracé  volgt vanaf Wommelgem ondergronds de Krijgsbaan (R11 bis). Vanaf Morstel sluit het spoor bovengronds aan op de bestaande spoorlijn Berchem-Lier. Deze lijn wordt dan ontdubbeld.

 

Impact voor Ekeren

De nieuwe spoorverbinding is noodzakelijk om de haven bereikbaar te houden en meer goederen te kunnen vervoeren. In de buurt van de woonwijken Donk en het Laar in Ekeren sluit die nieuwe spoorverbinding aan op de bestaande spoorlijnen. De stad, het havenbedrijf en het district hechten veel belang aan de leefbaarheid in deze woonwijken. Daarom gaf de stad in oktober 2011 een ongunstig advies voor de stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwe spoorvertakking aan de rand van Ekeren. Ze vraagt Infrabel om de plannen te herzien en de sporen ondergronds te laten kruisen in plaats van bovengronds. Dat zou veel geluidshinder vermijden. De stad verkiest een tunnel, in plaats van een spoorwegberm van dertien meter hoog op enkele honderden meters van de woonwijk. Ten laatste begin februari beslist Vlaanderen of er al dan niet een bouwvergunning wordt verleend en onder welke voorwaarden. De spoorvertakking maakt geen deel uit van het milieueffectrapport voor de tweede spoortoegang.

Uw suggesties voor het milieueffectrapport

In opdracht van Infrabel komt er een onderzoek voor een milieueffectrapport (MER) voor de aanleg van de ‘Tweede spoortoegang van de Antwerpse haven’. Van 13 maart tot 30 april 2012 kan u het dossier inkijken bij de elf betrokken steden en gemeenten. In Antwerpen ligt het dossier in de districtshuizen van Ekeren, Merksem, Deurne, Berchem, Borgerhout en Antwerpen, en in Den Bell aan het Francis Wellesplein. U kan 48 dagen lang suggesties doen over wat er onderzocht moet worden, extra aandachtspunten meegeven of alternatieven voorstellen. Formele bezwaarschriften indienen tegen dit project kan dan niet.

 

Meer info

Hebt u nu al vragen over de nieuwe spoortoegang voor de haven, dan kan u terecht op:

Meer in dossier

Meer Over...

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?