Log in of maak een account aan

U bent hier

Meer groen rond Ring en Singel

De Groene Singel. Komt die er en zo ja, wanneer? Maar eerst: wat is die Groene Singel eigenlijk?

De Groene Singel omvat het gebied tussen de binnenstad en de buitenstad. Het is een gebied van 625 hectare groot of twee keer de oppervlakte van de stadskern tussen de Leien en de Schelde. Op dit moment oogt die zone niet bepaald groen - veel van die ruimte wordt ingenomen door de Ring en de Singel. Nochtans zijn er heel wat groene plekjes, maar die liggen versnipperd en zijn moeilijk toegankelijk.

Is het zeker dat de Groene Singel er komt?
Ja. De Groene Singel maakt geen deel meer uit van het Masterplan, maar hij komt er wel degelijk. De huidige Singel is een soort tweede ringweg voor lokaal verkeer. De Ring zelf wordt vooral gebruikt door doorgaand verkeer of verkeer dat van buiten de stad komt. In het oorspronkelijke Masterplan zou de Ring breder worden, met een deel voor lokaal verkeer en een deel voor doorgaand verkeer. Daardoor zou er minder lokaal verkeer langs de Singel komen. Die kon dan omgebouwd worden tot een lokale weg met meer plaats voor fietsers, wandelaars, openbaar vervoer en groen.

Het nieuwe Masterplan wil een deel van het doorgaand verkeer omleiden rond de stad. Dat kan in de toekomst langs nieuwe verbindingen: de A102 tussen Ekeren en Wommelgem en de ondertunnelde Krijgsbaan (R11) tussen Wommelgem en Wilrijk. De huidige Ring zal zo ontlast worden en hoeft daarom niet verbreed te worden. Dat is een betere oplossing voor de stad, maar wel een pak duurder. De Groene Singel werd door de Vlaamse overheid wel uit het Masterplan geschrapt. Maar de stad was zo enthousiast over dit project, dat het besliste om het zelf te financieren. Half januari wordt er een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe visie. De winnaars mogen de grote lijnen schetsen voor de toekomstige Groene Singel.

Hoe gaat die Groene Singel er uitzien?
Dat staat nog niet vast. Het is in ieder geval de bedoeling dat de ruimte meer gebruikt wordt door de inwoners. Er zou meer groen komen en eventueel meer speel- en sportterreinen, maar ook woonwijken, kantoorgebouwen of scholen zijn mogelijk. De stad wil nagaan hoe ze groenzones en parken naast de Ring beter met elkaar kan verbinden en toegankelijker kan
maken. Mogelijk komt er ook extra groen. Er liggen bijvoorbeeld 13 bruggen over de Ring die met kleine ingrepen alvast een pak groener gemaakt kunnen worden. Het staat nog niet vast welke bruggen in aanmerking komen.
Ook hoe de nieuwe Singelweg er gaat uitzien is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt het in de toekomst een lokale weg met minder rijvakken en trager verkeer. Maar de haalbaarheid daarvan moet grondig onderzocht worden. Het is belangrijk om eerst te weten hoeveel impact de aanleg van de A102 en de ondertunneling van de Krijgsbaan zullen hebben. In elk geval krijgt de zwakke weggebruiker meer aandacht op de Groene Singel. Er komen veilige oversteekplaatsen en fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Ook een tram behoort tot de mogelijkheden, maar dat zal heel wat kosten.

Wanneer krijgen we daar iets van te zien?
De Groene Singel wordt een werk van vele jaren. Het gaat om een combinatie van vele kleine en grote projecten. Die zullen in de loop der jaren gerealiseerd worden door verschillende opdrachtgevers.

Blijft het Ringfietspad?
Ja. Door de geplande verbreding van de Ring zou dat op sommige plekken worden verplaatst. Met het nieuwe Masterplan is dat niet nodig. In maart beginnen daarom onderhoudswerken aan het fietspad. Over de hele lengte komt een nieuwe toplaag, te beginnen met het stuk tussen Bisschoppenhoflaan en Turnhoutsebaan. Die aanleg duurt zo’n dertig werkdagen. Omdat de hele breedte van het fietspad vernieuwd wordt, komt er telkens een omleiding.

Hoe gezond wordt de Groene Singel? Komen er maatregelen tegen het lawaai?
Ook dat wordt onderzocht. De geplande aanleg van de A102 en de ondertunneling van de Krijgsbaan zijn daarin cruciaal. Als die veel doorgaand verkeer van de stad weghouden, zou het lawaai en de luchtverontreiniging van Ring en Singel kunnen verminderen. Dat de Ring niet verbreed wordt, heeft sowieso een gunstig effect, net als de geplande investeringen in extra openbaar vervoer. Vlaanderen en Antwerpen hebben alvast verschillende studies besteld. Op basis van die studies worden dan plannen opgesteld om de lucht- en geluidskwaliteit te verbeteren.

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?