Log in of maak een account aan

U bent hier

Start milieuonderzoek voor heraanleg Noorderleien en tramlijn naar Ekeren en op het Eilandje

Tussen 23 januari 2012 en 23 februari 2012 kon u het dossier inkijken rond het milieueffectenonderzoek voor de heraanleg van de Noorderleien en de aanleg van de tramlijn naar Ekeren en op het Eilandje. Iedereen kon suggesties doen om bepaalde effecten te laten onderzoeken en opmerkingen te geven over de inhoud van het milieueffectrapport.

De Vlaamse dienst Mer kreeg 44 reacties van het publiek en heeft die nu gebundeld in een richtlijnennota. Op basis van deze nota starten de milieudeskundigen met hun onderzoek.

De nota van de dienst Mer bevat alle richtlijnen voor de experts en vertelt welke bijkomende opmerkingen en suggesties ze moeten onderzoeken. De suggesties zijn ondergebracht in tien verschillende disciplines waaronder ‘mobiliteit’, ‘water’, ‘geluid’ en ‘lucht’.

We zetten de belangrijkste aandachtspunten in het MER-onderzoek op een rijtje:

  • de verkeersafwikkeling en de veiligheid aan de kruispunten van de noordelijke Leien met de Franklin Rooseveltplaats, de Tunnelplaats en de Noorderplaats
  • het in kaart brengen van de parkeervoorzieningen
  • de impact van de busroutes naar het noorden door de Damwijk
  • de bereikbaarheid van de wijk Luchtbal vanuit de Noorderlaan
  • het effect van de halvering van het aantal rijstroken op de Ekersesteenweg
  • de ontsluiting van de eindhalte aan de ‘Mieren’

Ten slotte wordt er ook verder onderzoek gevraagd rond de ligging van de vrije tram- en busbaan op de Noorderlaan en op de Ekersesteenweg. In de huidige plannen is deze tram- en busbaan voorzien aan de zijde van de wijk Luchtbal en van het natuurgebied de Oude landen. De dienst Mer vraagt dat de effecten van een tram-busbaan op de middenberm of aan de westzijde van de Noorderlaan, of een tram-busbaan aan de west- of oostzijde van de Ekersesteenweg worden onderzocht. Deze alternatieven moeten worden beschreven en beoordeeld in het milieueffectrapport. Daaruit moet blijken welk alternatief de voorkeur geniet.

De volledige richtlijnennota vindt u in de dossierdatabank van de dienst Mer via dossiernummer PR0631.

Meer in dossier

Meer Over...

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?