Log in of maak een account aan

U bent hier

Voorbeeldig stort met toekomst

Het stort van de toekomst
ANTWERPEN | Waar ooit een stort was, verrijzen nu groene heuvels. En in de toekomst komen er zelfs windmolens. Hooge Maey geldt wereldwijd als een voorbeeld van een modern en groen stort.

Geschiedenis

De naam ‘Hooge Maey’ komt van de voormalige verhoogde polder op die plek. De stortplaats werd midden jaren zestig in gebruik genomen, toen de industrie in de regio in volle expansie was. Het afval werd toen nog gestort zonder besef van schadelijke effecten voor mens en milieu. Vanaf halfweg de jaren ’80 maakte de overheid werk van een milieuwetgeving. Sinds 1998 wordt de stortplaats uitgebaat door de ‘Intercommunale Vereniging Hooge Maey’. Dat is een samenwerking tussen publieke partners, met stad Antwerpen als grootste, en één private partner, Indaver. Die staat nu in voor de sanering van het oude stort en de duurzame exploitatie van de stortplaats.

Sanering oude stort

Sinds 2002 wordt de berg afval gestabiliseerd en hermetisch ingepakt. Zo is er geen contact meer met lucht en grondwater en is het effect op het milieu minimaal. De ‘eindafdek’ bestaat uit 5 waterdichte lagen, met bovenop aarde. Op die aarde wordt gras gezaaid. Bomen worden er niet geplant, want de wortels zouden door de beschermlaag groeien. Eind dit jaar krijgt de grootste afvalberg – 33,5 hectare groot – zijn eindafdek. Daarmee is de sanering grotendeels achter de rug. De volgende 30 jaar is er wel nog continu controle en nazorg voorzien.

Moderne stortplaats

Op de Hooge Maey komt nu enkel nog bedrijfsafval terecht dat ongevaarlijk is, niet-recycleerbaar, en niet geschikt om door verbranding energie op te wekken. De verwerking van dit soort afval is vrij eenvoudig. Het wordt eerst gecontroleerd, waarna vrachtwagens het op een al gesaneerde stortplaats storten. Een zware bulldozer rijdt het afval fi jn. Eenmaal de stortplaats zo hoog is als de overige, wordt alles hermetisch afgedekt.

Stortgas

Tijdens het afbraakproces van het afval ontstaat methaangas. Dat kwam vroeger gewoon in de lucht terecht, nu wordt het uit de afgedekte afvalbergen gehaald. Per uur wordt 1 200 kubieke meter gas naar motoren gepompt. Het gas wordt na zuivering verwerkt tot groene stroom. Die dient in eerste instantie voor eigen verbruik, maar het merendeel wordt geleverd aan het net. Het volume is goed voor 5 000 gezinnen. De restwarmte van de gasmotoren wordt gebruikt om de eigen gebouwen te verwarmen. In de afvalbergen zit genoeg gas voor 20 jaar.

Toekomst

De Hooge Maey wordt meer en meer een ‘groen’ bedrijf. Het investeert in biologische waterzuivering en wil ook water van andere bedrijven gaan zuiveren. De groene heuvels zijn uitstekend voor de installatie van zonnepanelen en er komen in de nabije toekomst ook windmolens. Samen met de universiteit van Gent startte er een proefproject om algen te kweken. Die algen zijn een toekomstbron van hernieuwbare energie. Ze worden in een reactor gekweekt en tot biomassa verwerkt in de vorm van olie. Die olie is een grondstof voor de de chemische industrie.

Tekst: Tin Vancutsem | Foto’s: Koen Broos

 

Meer in dossier

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?