Log in of maak een account aan

U bent hier

Oosterweelverbinding: de stand van zaken

Op 31 maart en 1 april ontvangen alle inwoners van Antwerpen een beknopte infobrochure over de Oosterweelverbinding. Hierin staat uitgelegd hoe de Ring in het noorden met tunnels en sleuven wordt rondgemaakt. Wie op zoek is naar nog meer informatie, kan verder terecht op de nieuwe website www.hoevlothet.nu.

Noorderlijn: “Het nieuwe Operaplein wordt autoluw.”

De nieuwe tramlijn naar het Eilandje en de heraanleg van het Operaplein, de Rooseveltplaats, de noordelijke Leien en de Noorderlaan worden samen het project ‘Noorderlijn’ genoemd. Dat project kadert in het Masterplan 2020 om de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen te ontwarren. De werken voor Noorderlijn gaan in 2014 van start.

Ontdek de plannen voor de A102 en de R11bis

De overheid plant de mogelijke aanleg van twee nieuwe wegen: de A102 en de R11bis. Eerst moet de overheid een milieueffectenrapport (MER) opstellen. Dat gebeurt door onafhankelijke experts. U kan zelf suggesties geven om te bepalen wat de experts moeten onderzoeken. Om u goed te informeren, kan u in september de plannen bekijken.

Infoavond Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding moet samen met de andere maatregelen uit het Masterplan 2020 zorgen voor vlotter verkeer, veiligere wegen en een hogere leefkwaliteit in en rond Antwerpen. Sinds het inspraakmoment voor milieuonderzoek eind 2011, zaten de experts niet stil. Na een eerste onderzoek vielen drie van de acht alternatieven af. In een tweede onderzoek werden de vijf overblijvende alternatieven getest op het vlak van mobiliteit. De resultaten van dit onderzoek worden op 26 juni gepresenteerd. U kan dan ook vragen stellen.

Masterplan 2020: hier wordt gewerkt

Vlotter verkeer, veiligere wegen en een grotere leefbaarheid. Dat is de bedoeling van het Masterplan 2020. Ook in 2013 wordt er volop aan gewerkt. Zo komen er drie nieuwe fietspaden en een nieuwe tramlijn. Een overzicht.

IJzerlaan versmalt tijdelijk voor opbouw nieuwe spoorbrug

Begin december 2012 startte de opbouw van een tweede spoorbrug over de IJzerlaan. Hierdoor versmalt de IJzerlaan zes maanden lang ter hoogte van de huidige HST-brug. Bij de plaatsing van grote brugonderdelen, wordt de rijweg voor een korte periode afgesloten.

Alternatieven voor Oosterweelverbinding

Om de verkeersproblemen rond Antwerpen aan te pakken, werkte de Vlaamse overheid het Masterplan 2020 uit. Het bekendste project daarvan is de Oosterweelverbinding, met als doel de files op de ring aan te pakken en het sluipverkeer rond de stad terug te dringen. Voor die verbinding er kan komen, moet eerst in een milieueffectrapport (MER) onderzocht worden wat de impact is voor het milieu.

Geef uw advies over heraanleg Noorderleien en Operaplein

De heraanleg van het Operaplein en de Leien en van tien kilometer nieuwe tramsporen, vooral in het noorden van de stad is voorzien vanaf 2014 . De voorbereiding van die werken is volop bezig. Een zeer belangrijke stap daarin is het milieueffectrapport. Dat onderzoekt het effect van deze nieuwe tramtracés op mens en milieu. Ook uw advies is welkom!

De toekomst van het Sint-Annabos

Het Masterplan 2020 heeft een impact op het Sint-Annabos. Over de plannen voor het bos bestaat heel wat onduidelijkheid. De Nieuwe Antwerpenaar vroeg experts een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Om nog meer te kunnen fietsen

Antwerpen moet een fietsvriendelijke stad worden. Om het fietsen aan te moedigen komen er extra fietspaden bij, zoals de Havenroute, de route Hoboken-Hemiksem, de Welenroute en de Districtenroute. Dat staat in het Masterplan 2020. Hoe meer fietsroutes, hoe meer fietsers.

Pagina's

De Nieuwe Antwerpenaar Info over de werking van de stad Antwerpen?